053 62 29 36
info@basisschool-hofkouter.be

de list bib.

Sssstt…. Wij LISTEN!
Lezen is zowat de belangrijkste vaardigheid voor lerende kinderen. Technisch lezen, begrijpend lezen … in elk vak komt lezen aan bod. Om deze vaardigheid zo snel en goed mogelijk onder de knie te krijgen zetten wij al sinds september 2019 in op het leesprogramma LIST (leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering). Een onderzoeks– en begeleidingsproject ontwikkeld aan de Hogeschool Utrecht. Naast het gewone leesonderwijs lezen onze leerlingen elke dag 35 minuten, samen met de leerkrachten. In een strak programma doen zij dit op eigen tempo en eigen niveau. De leerkrachten, samen met de zorgcoördinator, volgen de vorderingen van elke leerling nauwgezet op en sturen bij waar nodig. Zij helpen de leerlingen bij de boekkeuze en ontwikkelen van eigen voorkeur. Op het einde van het schooljaar hebben onze leerlingen gemiddeld 25 boeken gelezen.

Om tegemoet te komen aan de leeshonger van onze leerlingen hebben wij een eigen schoolbibliotheek waar kinderen elke middag boeken kunnen ontlenen. Daarnaast bezoeken we ook regelmatig de plaatselijke openbare bibliotheek.

translate