053 62 29 36
info@basisschool-hofkouter.be

onze schoolvisie

In basisschool Hofkouter hebben we een eigen visie op leren. Onze visie wil kinderen voorbereiden op een toekomst die we nog niet kennen, voor studierichtingen en jobs die nog niet gecreëerd zijn.

Bij ons worden leerlingen opgevoed en opgeleid tot zelfstandige, creatieve denkers, flexibele doeners, teamspelers die handig kunnen gebruik maken van steeds vernieuwende technologieën.

In onze flexibele, stimulerende en uitdagende omgeving nemen onze leerlingen hun eigen leerproces in handen.

Onze leerkrachten maken hiervoor handig gebruik van blended learning. Afhankelijk van de activiteit zullen we op een meer klassieke manier les geven en waar het kan schakelen we digitale technologieën in.

Omdat niet iedereen op dezelfde manier leert zoeken we uit wat het beste werkt voor elke leerling en zorgen we voor een aanpak op maat. Dat noemen we differentiëren.

werking kleuterklassen.

Doorheen de hele kleuterschool vinden we zelfredzaamheid en zelfstandigheid een belangrijke vaardigheid. We zetten hier dan ook op in vanaf de 1ste kleuterklas. Met begeleiding door de kleuterleerkrachten groeien onze kleuters op die manier op tot creatieve, resultaatgerichte, verantwoordelijke en ondernemende kinderen, klaar voor het lager onderwijs.

werking lagere school.

In onze school vinden we zelfstandigheid een belangrijke voorwaarde voor leren leren. Naast de klassieke instructielessen gaan onze leerlingen ook aan de slag met halve dag-, dag-, halve week- en weekplanningen. Onder begeleiding van de leerkrachten groeien onze leerlingen naar zelfstandige, ondernemende, verantwoordelijke jongeren, klaar voor het secundair onderwijs.

werking kangoereklas.

De kangoeroewerking start in de kleuterklas, bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. In het eerste en tweede leerjaar wordt er ingezet op een klasinterne werking, er wordt dus in de klas verrijking aangeboden. Vanaf het derde leerjaar wordt er ook een kangoeroeklas buiten de klas aangeboden. De hoogbegaafde leerling sluit aan bij de kangoeroeklas als de binnenklasdifferentiatie onvoldoende blijkt te zijn. Ze komen op deze manier ook in contact met ontwikkelingsgelijken. Tijdens de kangoeroeklas wordt er ingezet op de moeilijkheden die hoogbegaafde leerlingen ondervinden. Dit wordt telkens grondig met de ouder(s) besproken.

visie scholengroep.

Als scholengroep zetten we actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties, we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst. Onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren.

We zetten in op verantwoordelijk eigenaarschap van het les- en het leerproces en stimuleren om te ondernemen zowel in de klas als daarbuiten.

We ontwikkelen individuen met oog voor mens en maatschappijen we zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan.

We bewerkstelligen een constructief en aangenaam schoolklimaat en waarderen openheid en input van medewerkers en leerlingen. We stellen onszelf en onze werking in vraag met het oog op evolutie en groei.

translate