053 62 29 36
info@basisschool-hofkouter.be

de gebouwen.

De leerlingen van het lager onderwijs zitten in het hoge gebouw op ons terrein. De strakke, rechte lijnen contrasteren mooi met de organische lijnen van de groene schooltuin. Bij de keuze van de materialen hielden we naast de functionaliteit en robuustheid ook rekening met de esthetiek van het totaalplaatje. De koele strakke betonlijnen gecombineerd met warme houtelementen zorgen voor een sobere, rustige sfeer. De grote, noordelijk gerichte ramen zorgen voor een natuurlijke lichtinval.

de kleuterklassen.

De kleuters huizen in het knusse gebouw aan de straatkant in de Schoolstraat.

de lagere school.

1ste leerjaar: de 6 jarige leerlingen zijn terug te vinden in het gebouw centraal op het domein. Hier oefenen zij lezen, schrijven en rekenen onder begeleiding van 2 of meer leerkrachten. Dit noemen wij co-teaching. De instructielessen worden gegeven aan kleine groepen kinderen terwijl de co-teacher met de rest van de groep het aangeleerde inoefent.

de buitenruimte.

Onderzoek wijst uit dat buitenspelen tal van voordelen biedt. Kinderen die meer bewegen hebben minder last van overgewicht. Kinderen die actief buitenspelen slapen ook beter. Kinderen die samen buiten spelen ontwikkelen betere sociale vaardigheden. Kinderen die in de natuur buiten spelen zijn over het algemeen genomen gelukkiger. Een krachtig wapen tegen stress, depressie en burnout. Daarom kiezen wij voor een natuurspeelplaats.

het skatepark
(wieltjespark)


We moedigen onze leerlingen aan om ondernemend te spelen. Door middel van skateboarden, skaten, steppen en fietsen leren onze leerlingen risico's inschatten, leren ze beslissingen nemen en grenzen verleggen. Dit stimuleert hun creativiteit, zelfvertrouwen en probleemoplossende vaardigheden. Bovendien biedt deze speelplaats een unieke mogelijkheid voor leerlingen om buiten de traditionele klasomgeving te leren door middel van experimenteren, vallen en opstaan.
Daarnaast zien wij een wieltjespark als een omgeving die uitnodigt tot outdoor learning. Dit draagt bij aan de algemene ontwikkeling van onze leerlingen. Door buiten actief te zijn, leren kinderen meer over hun fysieke capaciteiten, ruimtelijk inzicht en sociale interacties. Contacten met de natuurlijke omgeving tijdens de buitenactiviteiten draagt bij tot hun welzijn en verbondenheid met de wereld om hen heen.
Ook het oefenen van de executieve functies zoals plannen, organiseren, zelfbeheersing en doorzettingsvermogen worden gestimuleerd door spelen op een speelplaats met uitdagende speelelementen. Leerlingen stellen zichzelf doelen voor skate-oefeningen en oefenen op die manier planning, zelfregulatie en volharding terwijl ze werken aan het verbeteren van specifiek vaardigheden.

Na de schooluren delen we onze speelplaats ook graag met de buurt en de lokale jeugd

de list bib.

Lezen is zowat de belangrijkste vaardigheid voor lerende kinderen. Technisch lezen, begrijpend lezen … in elk vak komt lezen aan bod. Om deze vaardigheid zo snel en goed mogelijk onder de knie te krijgen zetten wij al sinds september 2019 in op het leesprogramma LIST (leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering). Een onderzoeks– en begeleidingsproject ontwikkeld aan de Hogeschool Utrecht. Naast het gewone leesonderwijs lezen onze leerlingen elke dag 35 minuten, samen met de leerkrachten. In een strak programma doen zij dit op eigen tempo en eigen niveau. De leerkrachten, samen met de zorgcoördinator, volgen de vorderingen van elke leerling nauwgezet op en sturen bij waar nodig. Zij helpen de leerlingen bij de boekkeuze en ontwikkelen van eigen voorkeur. Op het einde van het schooljaar hebben onze leerlingen gemiddeld 25 boeken gelezen.
translate