053 62 29 36
info@basisschool-hofkouter.be

schooluren.

08u45 start school
11u30 middagpauze kleuters
12u20 middagpauze lager
12u20 einduur woensdag
12u40 startuur namiddag kleuters
13u30 startuur namiddag lager
15u25 einduur

opvang.

ochtendopvang
06u45 - 08u30 betalend
08u30 - 08u45 gratis

avondopvang
15u25 - 15u45 gratis
15u45 - 18u00 betalend

op woensdag
12u20 - 13u00 gratis
13u00 - 16u00 betalend

Er is eveneens (betalende) opvang voorzien tijdens de pedagogische studiedagen (tot 12u30)

huiswerkklas.

Leerlingen vanaf het 2de leerjaar die gebruik maken van de naschoolse opvang gaan verplicht naar de huiswerkklas. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 15u25 tot 16u00.

De huiswerkklas maakt deel uit van de naschoolse opvang dienst en is betalend. De prijs voor de (dagelijkse) opvang is terug te vinden in de infobrochure en het schoolreglement of te verkrijgen op het secretariaat.

busvervoer.

De school beschikt over een eigen bus en voorziet in beperkt busvervoer. Het busvervoer is betalend, leerlingen die op meer dan vier kilometer afstand van de school wonen, kunnen hier prioritair gebruik van maken. Het abonnement wordt jaarlijks of trimestrieel gefactureerd. Bij een trimestrieel of een jaarabonnement krijgt de 2de broer/zus een reductie van 20%, de derde broer/zus rijdt gratis. Rechthebbende leerlingen uit het basisonderwijs worden gratis vervoerd.

tarieven leerplichtige leerlingen vervoer.

eerste kind
jaarabonnement: 215 euro
eerste trimester: 86 euro
tweede trimester: 65 euro
derde trimester: 65 euro

tweede kind
jaarabonnement: 172 euro
eerste trimester: 69 euro
tweede trimester: 52 euro
derde trimester: 52 euro

tarieven niet-leerplichtige leerlingen.

De niet leerplichtige leerlingen betalen een vergoeding voor het ochtend- en avondtoezicht op de bus. Bij een trimestrieel of jaarabonnement krijgt de 2de niet-leerplichtige broer of zus een reductie van 20%, de 3de niet-leerplichtige broer of zus betaalt geen tussenkomst voor het ochtend – of avondtoezicht.

eerste kind
jaarabonnement: 125 euro
eerste trimester: 50 euro
tweede trimester: 38 euro
derde trimester: 38 euro

tweede kind
jaarabonnement: 100 euro
eerste trimester: 40 euro
tweede trimester: 30 euro
derde trimester: 30 euro

vakanties.

31.10.2022 - 06.11.2022 Herfstvakantie
26.12.2022 - 08.01.2023 Kerstvakantie
20.02.2023 - 26.02.2023 Krokusvakantie
03.04.2023 - 16.04.2023 Paasvakantie

schoolvrije dagen.

facultatieve vrije dagen
26.09.2022
30.05.2023

pedagogische studiedagen
19.10.2022
01.03.2023
17.05.2023

feestdagen
11.11.2022 wapenstilstand
01.05.2023 dag van de arbeid
18.05.2023 hemelvaart
19.05.2023 brugdag
29.05.2023 pinkstermaandag
translate