053 62 29 36
info@basisschool-hofkouter.be

zorg.

Als school zetten we sterk in op de klasinterne zorg, zowel bij de kleuters als in het lager. We proberen tegemoet te komen aan de noden van een leerling. De zorgleerkracht biedt ondersteuning in de klas aan de leerlingen die hier nood aan hebben. De zorgcoördinator gaat samen met de klasleerkracht op zoek naar geschikte hulpmiddelen, een geschikte aanpak, … om kinderen verder op weg te helpen. Er wordt ook nagedacht over hoe we bepaalde leerlingen meer uitdaging kunnen bieden, hoe we de werkhouding kunnen verbeteren, …

clb.

Indien de schoolinterne aanpak onvoldoende blijkt te zijn, wordt het CLB ingeschakeld. Het CLB start een traject samen met de school en de ouder(s).
translate