053 62 29 36
info@basisschool-hofkouter.be

Goed leren begint bij goed lezen.

De kleuters van het tweede kleuterklasje in basisschool Hofkouter zijn onderweg naar de plaatselijke openbare bibliotheek. Dat doen al onze klassen regelmatig. Lezen is immers het begin van alle leren. 

(Voor)lezen is de basis van de taalontwikkeling. Hoe meer kansen een kind krijgt om te lezen of te vertellen over boeken, hoe meer kans op een rijke taalontwikkeling. Dus zetten wij vanaf de 1ste kleuterklas boeken centraal in onze klaswerking. De kleuterthema’s vertrekken vaak vanuit een boekje. Hier wordt uit voorgelezen, over verteld en soms ook nagespeeld.  Elk woord, elke prent  in het boekje wordt aangegrepen om de kleuters iets bij te brengen over taal, wiskunde, tijd of maatschappelijke thema’s. In de lagere klassen lezen we elke dag vijfentwintig minuten in een zelfgekozen boek. Ook hier grijpen we de boeken aan om woordenschat te verruimen, taalbeschouwing bij te brengen of gewoon te filosoferen over bepaalde onderwerpen. Drie keer per week start het leesmoment met een boekenbabbel, wij noemen dit minilesjes.  Het doel hiervan is promoten van verschillende genres, ontdekken van de structuur in fictie-boeken, voordoen hoe je informatieboeken kunt gebruiken en bovenal het vergroten van de leesmotivatie.

In het eerste leerjaar, ook wel de hommelklas genoemd laten we de leerlingen per twee lezen. De meeste kinderen lezen met een klasgenootje, dat noemen we duo-lezen, maar kinderen die wat meer hulp nodig hebben lezen met een partner die twee niveaus hoger zit, dat heet tutorlezen. Het zoemt dan een beetje in de klas. In de hogere klassen wordt er stil gelezen. Omdat al onze klassen op hetzelfde moment van de dag dit LIST moment inplannen, kunnen we niveau overschrijdend te werk gaan. Naast de bezoeken aan de bieb hebben we ook geïnvesteerd in een eigen bibliotheek. Om deze aan te vullen vragen we aan de ouders om bij verjaardagen te trakteren met een boek. Daar beleven we met velen nog vele jaren plezier aan. 

Deze methodiek werd ontwikkeld door een samenwerking van de Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht en Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg ontwikkeld onder leiding van Thoni Houtveen en heet LIST, voluit LeesInterventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak of zoals onze leerlingen het zeggen Lezen Is Tof!

Categorieën
Categorieën
translate